Kärlekens kyrka

Kärlekens Kyrka finns inte i någon särskild byggnad, bara genom en överenskommelse människor emellan.

Den har inga medlemmar förutom de som känner att de tillhör den.

Den känner ingen konkurrens eftersom den inte tävlar med någon annan.

Den har inga ambitioner eftersom den bara önskar att tjäna.

Den känner inga gränser eftersom kärlek är utan gränser.

Den stänger ingen ute för den vill berika alla grupper och religioner.

Den respekterar alla stora lärare genom alla tider som visat sanningen om Kärlek.

Alla, som tillhör den, praktiserar Kärlekens sanning med hela sitt väsen.

Den som tillhör den vet det.

Kärlekens Kyrka försöker inte lära andra utan försöker bara att vara och genom att vara, ge.

Vi lever i visshet att hela Jorden är en levande varelse och att vi är en del av henne.

Vi vet sedan vår senaste födelse att vi är fria att återvända till enhet.

Den gör sig inte känd genom kärleksfulla ord utan verkar genom sitt fria varande.

Den ärar alla de som lyst upp kärlekens stig och gett sina liv för det.

Den skapar inga hierarkier och höjer ingen till skyarna eftersom ingen är förmer än någon annan.

Den utlovar inga belöningar varken i detta eller något annat liv utan bara glädjen av att vara i Kärlek.

Dess medlemmar känner igen varandra genom deras beteende, sätt att vara, genom blicken i deras ögon och utan någon yttre handling annat än en broderlig eller systerlig omfamning.

De känner ingen rädsla och heller ingen skam, och deras varande är alltid i sanning, både i goda och dåliga tider.

Kärlekens Kyrka har inga hemligheter, inte heller några mysterier eller initieringar förutom den djupa kunskapen om Kärlekens kraft.

Så som världen måste förändras om vi så vill, behöver vi först förändra oss själva.

Alla som känner att de tillhör den, tillhör den.

De tillhör Kärlekens Kyrka.